با پروتکل های بهداشتی ما آشنا شوید

صفحه نخستاخباربا پروتکل های بهداشتی ما آشنا شوید

با پروتکل های بهداشتی ما آشنا شوید!

۱. استفاده از ماسک طبی در محیط آموزشگاه الزامی است.

۲. دمای بدن کلیه  مراجعین و هنرجویان قبل از ورود به کلاس سنجیده می‌شود . از ورود افراد با دمای بالای ۳۷ درجه سانتی گراد ممانعت می‌شود.

۳. هنرجویان بایستی حتما قبل از ورود به کلاس دستان خود را در سرویس بهداشتی آموزشگاه بشویند.

۴. در هر یک از کلاس ها مایع ضد عفونی کننده دست تعبیه شده است لذا از هنرجویان تقاضا می‌شود در صورت لزوم استفاده نمایند .

۵. در محیط آموزشگاه بر روی زمین برچسب های فاصله گذاری اجتماعی چسبانده شده است . لطفا حتی المقدور فاصله خود را با دیگران حفظ نمایید .

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی