گفت و گو ماهنامه گزارش موسیقی با کوارتت زهی رسپینا "به سرپرستی آرش اسد نژاد" مدرس ویولن آکادمی موسیقی پژواک

مصاحبه گزارش موسیقی با آرش اسدنژاد، آرمین قضاتی و دانیال جورابچی

صدمین شماره ماهنامه تخصصی گزارش موسیقی منتشرشد:

گفت و گو با کوارتت زهی رسپینا
"به سرپرستی آرش اسد نژاد"
مدرس ویولن آکادمی موسیقی پژواک

مراکز تهیه ماهنامه
پارت (انقلاب)، نشر چشمه(کریم خان زند) ،باسمه(خانه هنرمندان) ،موسیقی ماهور(انقلاب) و شهر کتاب های تهران و مراکز معتبر فرهنگی شهرستان ها.
در حال بارگذاری ...