اساتید ساز ایرانی تنبک

صفحه نخستاساتید ساز ایرانی تنبک

پژمان پرنیا

پژمان پرنیا

مدرس دف، کاخن، تنبک و تمپو

فرحانه کاظمی

فرحانه کاظمی

مدرس تنبک

اکبر سروری گلپایگانی

اکبر سروری گلپایگانی

مدرس هنگ درام و سازهای کوبه ای

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی