اساتید تئوری گویندگی

صفحه نخستاساتید تئوری گویندگی

ناصر قوام پور

ناصر قوام پور

مدرس فن بیان و گویندگی

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی