اساتید آواز سلفژ

صفحه نخستاساتید آواز سلفژ

عمید عسکری

عمید عسکری

مدرس گیتار کلاسیک، پاپ و سلفژ

کارن سلاجقه

کارن سلاجقه

مدرس پیانو و آهنگسازی

امید مالکی

امید مالکی

مدرس آواز پاپ، کلاسیک و صداسازی

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی