مشخصات اساتید

آفرین فرهی

آفرین فرهی نوازنده و مدرس ویولون

عضو سابق کانون موسیقی دانشگاه تهران عضو کانون موسیقی دانشگاه شهید بهشتی او فراگیری ساز ویولون را از ۱۵ سالگی آغاز کرد و موسیقی کلاسیک را به طور جدی تر

در محضر اساتیدی چون ایمان فخر ( استاد دانشگاه تهران و استاد دانشگاه هنر ) و ابراهیم لطفی ( رهبر ارکستر و بنیانگذار کوارتت زهی تهران و استاد دانشگاه تهران و

دانشگاه هنر ) قرار گرفت او همچنین دوره های هارمونی ، کنترپوان ، فرم و سلفژ را تحت نظر آقای امیرحسین اسلامی ( پژوهشگر ، آهنگساز برجسته و استاد دانشگاه ) فرا

.گرفت.

او همچنین سابقه ی تدریس به صورت خصوصی و در آموزشگاه ها ی مختلف را از سال ۹۱ در کارنامه ی خود دارد
پیشینه هنری
آفرین فرهی نوازنده و مدرس ویولون

عضو سابق کانون موسیقی دانشگاه تهران
عضو کانون موسیقی دانشگاه شهید بهشتی
او فراگیری ساز ویولون را از ۱۵ سالگی آغاز کرد و موسیقی کلاسیک را به طور جدی تر در محضر اساتیدی چون ایمان فخر ( استاد دانشگاه تهران و استاد دانشگاه هنر ) و ابراهیم لطفی ( رهبر ارکستر و بنیانگذار کوارتت زهی تهران و استاد دانشگاه تهران و دانشگاه هنر ) قرار گرفت
او همچنین دوره های هارمونی ، کنترپوان ، فرم و سلفژ را تحت نظر آقای امیرحسین اسلامی ( پژوهشگر ، آهنگساز برجسته و استاد دانشگاه ) فرا گرفت.
او همچنین سابقه ی تدریس به صورت خصوصی و در آموزشگاه ها ی مختلف را از سال ۹۱ در کارنامه ی خود دارد.
روزهای حضور
سه شنبه، چهارشنبه
آفرین فرهی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی