فرحانه کاظمی

صفحه نخست اساتید ساز ایرانی تنبک فرحانه کاظمی

فرحانه کاظمی
فرحانه کاظمی
فرحانه کاظمی
فرحانه کاظمی

فرحانه کاظمی دانش آموخته دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر قزوین است. وی فراگیری ساز تنبک را نزد اساتیدی همچون شایان ابوالحسنی، حامد حاج ابویی، عرفان ناظم زاده، مهدی هاشمی، پدرام خاورزمینی، فخرالدین غفاری از سال ۱۳۸۹ و فراگیری ساز پیانو نزد اساتید حمید احمدی و مصطفی نادری از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد همچنین مبانی موسیقی و مفاهیم بنیادی موسیقی نزد حبیب دلیری ازسال ۱۳۹۶، سلفژ نزد سینا گلکار از سال ۱۳۹۶ و تئوری موسیقی را نزد سینا گلکار از سال ۱۳۹۶آغاز نمود.

روزهای حضور

یکشنبه

پیشینه هنری

تنبک گروهی کارگاه پدرام خاورزمینی و فخرالدین غفاری از سال ۱۳۹۷
موسیقی کودک و مادروکودک شیدا طارمی و دوره‌های متعدد گروه ادمک، خانم ندانصیری از سال ۱۳۹۵
شرکت در کلاس‌های استاد فرزان فرنیا از سال ۱۳۹۷
شرکت در کارگاه‌های ریتم در محیط و گفتار استاد فرزان فرنیا سال ۱۳۹۸
شرکت دردوره‌های توانبخشی ویژه کودکان خاص در دانشگاه علوم توانبخشی نزد ندا نصیری از سال ۱۳۹۶
تدریس در اموزشگاه کلاویه از سال ۱۳۹۴
تدریس در مدرسه بین المللی حکیم از سال ۱۳۹۶
تدریس درمهدکودک لاکی از ۱۳۹۳
تدریس در موسسه مهرانه از سال ۱۳۹۸
سرپرست گروه کوبه‌ای نوای باران و توکا
همکاری با اداره فنی حرفه‌ای وشهرداری واموزش و پرورش

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی