مشخصات اساتید

حامد محمودی

حامد محمودی
 
  نوازندگی را از ۱۵ سالگی شروع کرد و پس از طی مراحل نوازندگی درسال ۱۳۸۷ وارد دانشکده ی موسیقی پردیس هنرهای زیبا شد . و در طول تحصیل در دانشگاه تهران زیر نظر استاد گاگیک باباییان به نوازندگی ادامه داد . بعد از فارغ التحصیل شدن همچنان نوازندگی پیانو را تحت نظر استاد تامارا دولیدزه ادامه داد . و در این بین از حمایت و تعالیم اساتید گرانقدر خانم دلبر حکیم اوا و خانم فریماه قوام صدری بهره برد. حامد محمودی هم اکنون زیر نظر استاد رافائل میناسکانیان به نوازندگی پیانو میپردازد و همچنین درس همنوازی را نزد خانم فریماه قوام صدری فرا میگیرد . کسب مقام اول در اولین جشنواره ی پیانو ی خانه موسیقی در سال ۱۳۸۹. کسب رتبه ی دوم در جشنواره ملی موسیقی جوان در سال ۹۵ . اجرا و برگزاری رسیتال در سالن های تهران و دیگر شهرستان ها از دیگر فعالیت های اوست .
پیشینه هنری
حامد محمودی .
نوازندگی را از ۱۵ سالگی شروع کرد و پس از طی مراحل نوازندگی درسال ۱۳۸۷ وارد دانشکده ی موسیقی پردیس هنرهای زیبا شد . و در طول تحصیل در دانشگاه تهران زیر نظر استاد گاگیک باباییان به نوازندگی ادامه داد . بعد از فارغ التحصیل شدن همچنان نوازندگی پیانو را تحت نظر استاد تامارا دولیدزه ادامه داد . و در این بین از حمایت و تعالیم اساتید گرانقدر خانم دلبر حکیم اوا و خانم فریماه قوام صدری بهره برد.
حامد محمودی هم اکنون زیر نظر استاد رافائل میناسکانیان به نوازندگی پیانو میپردازد و همچنین درس همنوازی را نزد خانم فریماه قوام صدری فرا میگیرد .
کسب مقام اول در اولین جشنواره ی پیانو ی خانه موسیقی در سال ۱۳۸۹.
کسب رتبه ی دوم در جشنواره ملی موسیقی جوان در سال ۹۵ . اجرا و برگزاری رسیتال در سالن های تهران و دیگر شهرستان ها از دیگر فعالیت های اوست .
روزهای حضور
حامد محمودی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی