مشخصات اساتید

سارا هستی

پیشینه هنری
كارشناسي نوازندگي موسيقي ايراني دانشگاه هنر،

فارغ التحصيل از هنرستان عالي موسيقي،متولد ١٣٧٥،

آغاز فراگيري كمانچه از ١١سالگي نزد سعيد فرجپوري و نويد دهقان.

فعاليت در گروه قمر از سال ٩٢ تاكنون،اجرا با گروه هايي چون شمسا،آواي هور،پرسيا،ترمه،همخوانان آوا، رديف،راستان،

ارنواز، نريمان، سيمين سپهر، همخوانان آوا، كمانچه نوازان و

اجراهاي متعدد در داخل و خارج از كشور،كسب رتبه در جشنواره جوان سال ٩٢
روزهای حضور
پنجشنبه
سارا هستی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی