مشخصات اساتید

سعید آذرنوش

سعید آذرنوش نوازنده و مدرس سازهای تار، سه تار و عود فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر تهران در

رشته موسیقی ایرانی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران در رشته موسیقی ایرانی فراگیری موسیقی نزد

اساتید: داریوش پیرنیاکان، داریوش طلایی، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، محسن نفر، محمد علی کیانی¬نژاد،

هومان اسعدی، ساسان فاطمی، شریف لطفی، احسان امامی، نصرالله ناصح پور، حسام¬الدین سراج سوابق ،اجراها و

افتخارات: کسب مقام نخست در جشنواره جوان سال 1386 در بخش حفظ تمام ردیف موسیقی ایرانی و نوازنده برگزیده.

کسب مقام دوم در جشنواره جوان سال 1378 در اصفهان تألیف کتاب شیوه نوازندگی تار استاد غلامحسین بیگجه خانی،

انتشارات عارف، 1397. تدریس در دانشگاه علمی کاربردی اراک 1395. تاسیس گروه های موسیقی نوبانگ 1378 و
ساز نوروز 1394 و اجرای کنسرت هایی در دانشگاه تهران دانشگاه هنر و هنرستان عالی تهران. نوازندگی در

آلبوم تصویری موسیقی شادمانی نواحی ایران، نشر سروش 1391. عضویت در ارکستر سازهای ملی ایران به

رهبری اسماعیل تهرانی و زیر نظر علی رهبری و اجرای کنسرت تالار وحدت در کنار حمید متبسم 1394.

همکاری با گروه های امیرجاهد، سلوک، پالیز، صراحی، نوان، عرفان، کوچه باغ اجرای کنسرت در کشورهای

مالزی و کره جنوبی 1390 و کشور اندونری 1392 و شهرهای اصفهان، تهران، آمل. نوازندگی در آلبوم های تنها

ماندگار، گلستان سعدی، پنج تا انگشت ، دنیا دنیا لالایی تدریس موسیقی از سال 1387 تا کنون در آموزشگاه های

رستاک، پویا، سل، مکتب خانه میرزا عبدالله و ...
پیشینه هنری
روزهای حضور
یکشنبه
سعید آذرنوش
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی