مشخصات اساتید

مریم ارونقی

مريم ارونقى دانش آموخته كنسرواتوار تهران -نوازندگى ساز جهانى اساتيد:دلبر حكيم آوا، كلارا، سيمين كوشادپور، مارى ترزيان، مهرك صفاييه، مهران روحانى، كياوش صاحب نسق، محسن الهاميان، مارينا.
اجراى سولو و گروه نوازى،
اجراى كنسرت در كلن(آلمان)
اجرا تك نوازى در سالن محك(٨٢-٨٩)
اجرا در سالن ارسباران(٨٥)
اجرا در سالن رودكى(٨٩)
اجرا در سفارت هاى لهستان و استراليا
اجراهاى متعدد در كنسرواتوار تهران سابقه تدريس از سال ٨٢ سابقه كار در آموزشگاه سياوش ظهيرالدينى و رنگاهنگ
پیشینه هنری
روزهای حضور
مریم ارونقی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی