مشخصات اساتید

پگاه تسلیمی

از هفت سالگى با اموزش ديدن به روش ارف با موسيقى اشنا شده. از نه سالگى نوازندگى فلوت را اغاز نموده است. داراى

مدرك كارشناسى موسيقى از دانشگاه ازاد اسلامى تهران مركزى91 . گذراندن دوره ى تربيت مربى براى موسيقى كودك در

اموزشگاه پارس تحت نظر اقاى نظر و دانش اموختگان دانشگاه موتزارتيوم سالزبورگ اتريش . فلوت ريكوردر ( رضا

عسگر زاده) سازهاى ارف (فرزان فرنيا) بازى و موسيقى(نسترن كيمياوى) خلاقيت نمايشى (محمد عاقبتى) روانشناسى كودك

(مريم فضلى)87 شركت در ورك شاپ مقدمه اى بر ارف شولورك تحت اموزش اندريا استرتگ اندريا سن جورجيو(از

استادان دانشگاه موتزارتيوم سالزبورگ)87 گذراندن سمينارهاى سالانه گروه ادمك(گروهى كه همه ازدانش اموختگان دانشگاه

موتزارتئوم سالزبورگ تشكيل شده است) سمينارهاى سال 93 و 92 . شركت در ورك شاپ تابستانه تربيت مربى كودك در

دانشگاه موتزارتئوم سالزبورگ 95. فراگيرى ساز فلوت نزد مهرداد غلامى محمدعلى لقا و خانم دكتر اذين موحد. فراگيرى

سلفژ نزد خانم مهراذين كارانديش،على رادمان،ارش تيموريان. فراگيرى تئورى و هارمونى موسيقى نزد على رادمان،امير

اسلامى،مسعود ابراهيمى. گذراندن دوره ى كاراموزى نزد گروه ادمك در مدرسه خرد. عضو انجمن فلوت ايران عضو كر

فلوت تهران همكارى با گروه موسيقى ياراوا
پیشینه هنری
روزهای حضور
شنبه، دوشنبه
پگاه تسلیمی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی