مشخصات اساتید

ناصر قوام پور


ناصر قوام پور ازسال۱۳۵۶ وارد سازمان صدا وسیما در امور مهندسی وبعد به عنوان مدیر فنی ودر یک ماموریت ۱۰ ساله

به کیش وگویندگی در برنامه های مختلف ونویسندگی در آنجا سپس در تهران گویندگی واجرا درشبکه های پیام — فرهنگ

— تجارت — گفتگو — سلامت — صدای آشنا — اقتصاد با موضوع های اجتماعی. اقتصادی. علمی. هنری وفرهنگی

اجرای نریشن. آموزش به همکاران درمراکز استانها. مجری همایش دردانشگاه علوم پزشکی. علامه طباطبایی. کیش مجری

همایش بین المللی شهر الکترونیک در کیش مجری همایش فنی سازمان در گاجره مجری همایش کارآفرینان صداوسیما در

زیباکنار وموارد دیگر.

ایشان درحال حاضر مجری وگوینده رادیو فرهنگ هستند.https://www.aparat.com/v/PEFOd
پیشینه هنری
روزهای حضور
پنجشنبه
ناصر قوام پور
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی