مشخصات اساتید

هادی یوسفی

پیشینه هنری
دانش آموخته "نوازندگى موسيقى جهانى" دانشگاه تهران
یوسفی ازمحضر اساتید به نام موسیقی از جمله دکتر آذين موحد، دکتر ستاره بهشتى، استاد محمدرضا تفضلى، استاد آرش تيموريان در طی سالها فعالیت خود بهره برده است. با ورود به دانشگاه چندین سال نزد استاد "رافائل ميناسكانيان"به فراگیری پیانو پرداخته و هم اکنون در محضر سرکار خانم "ربكا آشوقيان" به تکمیل آموخته های خود مشغول است.
سوابق و اجراها:
شركت در مستر كلاس نوازنده مطرح اتريشى،"گوتليب واليش" .

برگزاری چندین اجرای سولو و آنسامبل در تالار آوينى .

اجرا در تالار رودكى به عنوان آكومپانيست جشنواره جوان
شركت در جشنواره موسيقى صبا

تدریس در مراکز آموزش موسیقی تهران.
روزهای حضور
پنجشنبه
هادی یوسفی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی