دهل این ساز از استوانه کوتاهی از جنس چوب که قطر دایره آن حدود یک متر و ارتفاع آن ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر است تشکیل شده و بر دو سطح دایره‌ای شکل آن پوست کشیده شده است. مضرابش دو چوب یکی به شکل عصا و دیگری ترکه‌ای نازک می‌باشد. دهل سازی کاملا محلی و بیشتر همراهی کننده با سرنا است. در مناطق فارس، بلوچستان و کردستان بیش از سایر جاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی