مشخصات اساتید

بهاره صفایی

کارشناس ارشد نوازندگی ویولن از دانشگاه هنر تهران

سوابق تحصیلی:

یادگیری موسیقی کودک از سن 8 سالگی زیر نظر پروانه دادخواه.

یادگیری ساز ویولن در سن 10 سالگی زیر نظر هویک باغومیان.

1382 ورود به هنرستان موسیقی اصفهان.

1386 ورود به دانشگاه هنر در مقطع کارشناسی زیر نظر: ستاره بهشتی، ابراهیم لطفی، گلریز زربخش

1391 ورود به مقطع کارشناسی ارشد زیر نظر ایمان فخر.

بهمن ماه 1394 فارغ التحصل نوازندگی موسیقی جهانی با ساز تخصصی ویولن در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر تهران .

پیشینه ی شغلی:

1384-1386 نوازنده ی ویولن ارکستر ملی اصفهان.

1387-1388 نوازنده ی ویولن ارکستر فیلارمونیک تهران.

1389-1391 نوازنده ی ویولن ارکستر زهی سینفونیا

1391-1394 نوازنده ی ویولن ارکستر دانشگاه هنر تهران.

1394-1395 نوازنده ی ارکستر سمفونیک تهران

1395- نوازنده ی ویولن ارکستر خانه‌ی هنرمندان ایران

مدرس ویولن کلاسیک از سال 1386 در آموزشگاه های : سپاهان سینا (اصفهان)، فرهنگسرای کوثر (کرج)، طریقت( تهران)، عرفان( تهران)، راد (تهران)، آزاده

(تهران)، پارت (تهران)، ریشه در خاک (تهران)، گذر موسیقی (تهران)

1383-1384 مدرس ویولن در کلاس‌های آزاد دانشگاه تهران

1384-1385 مدرس ویولن و سلفژ و آنسامبل زهی در هنرستان موسیقی اصفهان.

1384-1385 مدرس ویولن در دانشگاه علمی کاربردی راحیل.

1396-شرکت در مستر کلاس « دارا مورگان» نوازنده و مدرسِ ایرلندی.
پیشینه هنری
روزهای حضور
چهارشنبه
بهاره صفایی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی